Схема психологічної характеристики особистості

схема психологічної характеристики особистості
Прикладом такого ставлення є характеристика учениці однієї зі шкіл нашого міста Тетяни Т. Цей документ був написаний при переведенні дівчинки із загально­освітньої школи до школи-інтернату. Важливо підкреслити наступне положення: юриста цікавить не лише подія, інформація, але і психологічний її аспект. Так, С. Л. Рубінштейн, виділяв основні методи й допоміжні. У педагогічній психології основними методами є педагогічне спостереження й психолого-педагогічний експеримент. Запитання для самоконтролю Сформулюйте критеріїпрофесійноїпридатності до професійної діяльності практичного психолога.


Базовою особистісною якістю є професійна ідентифікація та соціальний інтелект. Під ці­єю здатністю розуміють вміння глибоко проникати у внутрішній світ іншої людини — клієнта, розуміти його, бачити те, що від­бувається, з його позиції, сприймати світ його очима, визнавати його точку зору правомірною та допустимою. Мається на увазі занадто велика залежність деяких людей від психічного стану і настрою оточуючих.

Запитання цих анкет стосувалися моральних і релігійних почуттів школярів різного віку, їхніх ранніх споминів, ставлення до інших людей тощо. Якщо в умовах запровадження порівняльно-зрізового методу якісно розбіжні об’єкти порівнюються один з одним за певною сукупністю ознак, то лонгетюдна стратегія зобов’язує дослідника фіксувати зміни одного об’єкта в різних точках його часової динаміки. Інший спосіб психологічного захисту також сформувався в дитинстві: схильність звинувачувати у власних негараздах когось іншого. Особистість правопорушника являє собою сукупність взаємопов’язаних особистісних рис і утворень, ядром яких є негативні властивості, що утворилися в результаті зміни способу життя, соціальних ролей і характеру контактів з іншими людьми. Ставлення до вироку як до несправедливого допомагає самовиправданню, а отже, й збереженню позитивної самооцінки та певного рівня самоприйняття. Приклади позовів, у справах пов’язаних з суперечками про спадщину.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.